welkom 9 disclaimer

disclaimer

Dordrecht, 1 april 2023

Stichting Voorlezen neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Stichting Voorlezen wijst iedere aansprakelijkheid af voor deze website. Dit geldt onder meer voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, voor oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan Stichting Voorlezen of aan jou wordt gezonden en voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website.

De teksten, afbeeldingen en logo’s, die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn eigendom van Stichting Voorlezen. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Voorlezen op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.