Laaggeletterdheid

Het Bondgenootschap Geletterdheid Drechtssteden is op 3 september 2013 opgericht met het doel om het aantal laaggeletterden in de regio Drechtsteden met tenminste 10% terug te brengen in vijf jaar. Het Bondgenootschap bestaat uit publieke en private partners, waaronder Stichting Voorlezen. Acties die worden afgesproken zijn: laaggeletterden herkennen en doorverwijzen naar een passend taalaanbod; eigen communicatie vereenvoudigen; activiteiten organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken en bijdragen aan het Bondgenootschap door middel van kennisdeling, inspiratie en onderzoek. In 2015 werken de bondgenoten samen in een aantal werkgroepen. Stichting Voorlezen neemt deel aan de werkgroep Leesplezier.

 

Doorgaande Lijn

Het Platform Doorgaande Lijn is opgericht met het doel om een gezamenlijke aanpak te stimuleren voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een (dreigende) achterstand in hun (taal)ontwikkeling. Aan het platform doen een aantal basisscholen mee en alle stedelijke partners 0-4 jaar, waaronder Stichting Voorlezen. De partners spreken met elkaar over de volgende onderwerpen: werving en toeleiding naar voorschoolse vroegtijdige educatie (vve), ouderbetrokkenheid, deskundigheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg. De Stuurgroep Doorgaande Lijn besluit over gezamenlijke resultaat afspraken.