Visie

Voorlezen helpt het taalniveau te verhogen en vergroot het gevoel van welzijn. Jammer genoeg blijkt na de basisschool (voor)lezen uit het leven van veel mensen te verdwijnen en wordt er in Nederland weinig voorgelezen. Om de negatieve effecten hiervan tegen te gaan, zijn er voorleesprojecten. Het huidige voorleesaanbod mist echter continuïteit, stabiliteit en onderlinge verbindingen. Wij willen daarom twee ontwikkelingen stimuleren. Eén, de voorleescultuur uitbreiden: er wordt substantieel meer voorgelezen aan iedereen die daar baat bij heeft. En twee, structuur bieden: er ontstaat een kwalitatief en verbonden voorleesaanbod.

 

Ambitie

Stichting Voorlezen is hét platform voor iedereen die iets wil of doet met voorlezen. Wij promoten en ondersteunen voorleesprojecten. We stimuleren ontmoetingen tussen voorlezers, projectleiders en andere voorleesfans. Enerzijds om kennis te delen en inspiratie op te doen. Anderzijds om voorleesactiviteiten op elkaar af te stemmen en nieuwe te initiëren.