Visie

Stichting Voorlezen wil graag dat er aan iedereen wordt voorgelezen die daar baat bij heeft.

 

Ambitie

Voorlezen helpt het taalniveau te verhogen en vergroot het gevoel van welzijn, voor jong en oud. Jammer genoeg blijkt na de basisschool (voor)lezen uit het leven van veel mensen te verdwijnen en wordt er in Nederland weinig voorgelezen. Op diverse plekken en door verschillende organisaties en initiatiefnemers worden voorleesprojecten en -evenementen georganiseerd. Het huidige voorleesaanbod mist echter continuïteit, stabiliteit en onderlinge verbindingen. Onze ambitie (horizon) is een levendige voorleescultuur in Nederland.

 

Strategie

Onze strategie (weg) is het verbeteren en versterken van een ondersteunende voorleesstructuur. Dit doen we langs drie lijnen:

  1. Kenniscentrum over voorleesprojecten en -evenementen
  2. Ontwikkelatelier voor nieuwe voorleesinitiatieven
  3. Voorleesnetwerk van voorlezers, projectleiders en partner

Kenniscentrum

Stichting Voorlezen verzamelt concrete kennis over voorleesprojecten en voorleesevenementen in Nederland en stelt deze actief open voor het Voorleesnetwerk. Het is onze basis om te weten hoe de stand is van een levendige voorleescultuur en een ondersteunende voorleesstructuur. Meld HIER jouw voorleesproject of voorleesevenement aan en wij nemen contact met je op.

Ontwikkelatelier

Stichting Voorlezen faciliteert en ondersteunt nieuwe voorleesinitiatieven in Nederland. We initiëren zelf een voorleesproject of -evenement. Of we werken (tijdelijk) samen met een initiatiefnemer.

Voorleesnetwerk

Stichting Voorlezen brengt voorlezers en projectleiders van voorleesprojecten en -evenementen en samenwerkingspartners bij elkaar en organiseert kennisbijeenkomsten, workshops over voorlezen, het jaarlijkse voorleesevenement op 17 november en digitale nieuwsbrieven over ontwikkelingen rond voorlezen. Schrijf je hiernaast in voor onze nieuwsbrief.