Het project

Voorleespret Plus is een project van Stichting Voorlezen. De voorlezer bezoekt wekelijks een gezin gedurende een half jaar. De voorlezer leest voor aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, helpt met het leren lezen en met schoolopdrachten. De voorlezer betrekt de ouders erbij.

Word ook voorlezer

Voorleespret Plus is in Dordrecht op zoek naar nieuwe voorlezers.

Ben je 18 jaar of ouder? Heb je plezier in voorlezen en affiniteit met het leesonderwijs? Kan je op enthousiaste en creatieve wijze kinderen helpen bij het leren lezen? Heb je een half aar lang een dagdeel de tijd?

Meld je HIER aan!
Meld je HIER aan voor de infoavond!
Maak HIER kennis met onze voorlezers!

Meer informatie

Profiel Voorlezer Voorleespret Plus in Dordrecht
Jaarverslag 2019
Beleidsplan Een actieve voorleescommunity