Henny van den Heuvel – domeinleider educatie

“Wij doen mee met Stichting Voorlezen, omdat we samen verschil kunnen maken voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een andere – niet Nederlandse – achtergrond. Wij vinden het van het allergrootste belang dat de onderwijskansen van juist deze kinderen worden vergroot. Wij doen dit door het verhogen van de taalvaardigheid van de ouders. Stichting Voorlezen doet dat door een voorleescultuur in deze gezinnen te introduceren. Wij zjjn dan ook vol overtuiging en met veel enthousiasme mede bedenker en uitvoerder van de pilot van de VoorleesExpress Dordrecht.”

Da Vinci